Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Je kunt Eindsprint Examentrainingen B.V. op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 085-3031157
WhatsApp: 085-3031157
E-mail: [email protected]
Post: Floridalaan 8, 3404 WV, IJsselstein

Eindsprint Examentrainingen B.V. staat als volgt geregistreerd bij de KVK en Belastingdienst:

KVK: 61269824
BTW: NL854277900B01

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle producten en examentrainingen die Eindsprint Examentrainingen B.V. op afstand aanbiedt (bijvoorbeeld op eindsprint.nl, per mail, telefonisch of via onze partners).

Aanbod

Producten en examentrainingen die Eindsprint Examentrainingen B.V. aanbiedt, zullen duidelijk omschreven worden en we beloven dat je een goed en eerlijk beeld krijgt van hetgeen je koopt. Als we foto’s gebruiken mag je ervan uitgaan dat deze op een goede manier de producten weergeven.

Overeenkomst

Als je een product bestelt of je aanmeldt voor een examentraining dan komt er een overeenkomst tot stand. Wij sturen je na je bestelling of aanmelding een bevestiging en een factuur per e-mail.

Herroepingsrecht producten

Producten die je bestelt, mag je tot 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. Je kunt er dan voor kiezen om je geld terug te vragen of het product om te ruilen. Volg in dat geval de retourinstructies die je bij je bestelling ontvangt.

Herroepingsrecht examentrainingen

Examentrainingen geboekt op 14 juni of 15 juni kunnen binnen 24 uur kosteloos geannuleerd worden.


Examentrainingen kun je tot 14 kalenderdagen voor de start van een examentraining kosteloos annuleren. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de start ontvang je geen restitutie van het overeengekomen cursusgeld. Uitzonderingen op deze termijn van 14 kalenderdagen zijn:


Je kunt een examentraining alleen schriftelijk annuleren via e-mail of WhatsApp. Telefonisch kunnen we geen annuleringen verwerken.

Levering en uitvoering

Bestelde producten worden de eerstvolgende werkdag verstuurd via PostNL. In principe zal het product dan de daaropvolgende dag bij jou thuis aankomen. We zijn afhankelijk van het PostNL bezorgschema. Dat wil zeggen dat post wordt bezorgd van dinsdag tot en met zaterdag.


Als je je aanmeldt voor een examentraining dan zal deze gegeven worden op de datum en de locatie die op de website en in de bevestigingsmail te vinden is. Het kan zijn dat we de examentraining naar een andere datum of locatie verplaatsen als dat niet anders kan. In die gevallen zullen we je altijd tegemoetkomen in de extra reiskosten die je dan eventueel moet maken. Ook kun je er in die gevallen altijd voor kiezen om je geld terug te vragen.

Overmacht

In het geval van overmacht zal een reeds geboekt examentraining verplaatst worden naar een andere datum of zal er een alternatieve manier gezocht worden om de examentraining alsnog te geven. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Eindsprint onafhankelijke omstandheid die nakoming van de overeenkomst door Eindsprint blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak en ernstige storingen binnen Eindsprint of diens leveranciers. Restitutie van het lesbedrag is in het geval van overmacht niet mogelijk.

Slagingsgarantie


De slagingsgarantie houdt in dat het volledige cursusgeld van de betreffende examentraining wordt gerestitueerd als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:


  • Je bent definitief gezakt voor het eindexamen uitgaande van de in dat schooljaar geldende exameneisen zoals deze zijn gecommuniceerd vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
  • Het vak en niveau waarop je bent gezakt is het vak en niveau waarin je een examentraining bij Eindsprint hebt gevolgd;
  • De betreffende examentraining in het vak en op het niveau waarop je bent gezakt heb je gevolgd voorafgaande aan de eerste keer dat je deelnam aan het eindexamen van het betreffende vak en op het betreffende niveau in dat schooljaar;
  • Jouw behaalde eindcijfer, van het vak en niveau waarin je een examentraining bij Eindsprint hebt gevolgd, is een 5 of lager;
  • Jouw cijfer dat je hebt gehaald op het CE (centraal examen), van het vak en niveau waarin je een examentraining hebt gevolgd, is een 5,4 of lager.;


Uitzonderingen op de slagingsgarantie


  • De slagingsgarantie geldt niet voor de trainingen die gegeven worden op 17/18 juni en 24/25 juni.
  • De slagingsgarantie is niet van toepassing op kandidaten die via hun eigen school een examentraining hebben gevolgd bij Eindsprint Examentrainingen B.V.


Beroep doen op de slagingsgarantie


Indien je een beroep doet op de slagingsgarantie dien je dit te doen binnen 30 kalenderdagen na de uitslag van het betreffende examen en dien je de volgende bescheiden per mail aan te leveren:


  • Je boekingsbevestiging;
  • Een door de school gewaarmerkte eindcijferlijst met daarop je naam. Deze naam dient overeen te komen met de naam op de boekingsbevestiging.


Binnen 14 kalenderdagen ontvang je een reactie en eventuele restitutie van het cursusgeld van de betreffende examentraining.

Betaling

Producten die je bij Eindsprint koopt moeten altijd vooraf via iDeal betaald worden. Na betaling ontvang je een bevestigingsmail en een factuur. Bij een aanmelding voor de examentraining ontvang je een factuur die je binnen 14 dagen via iDeal kunt betalen.

Klacht

Heb je een klacht? Zoek contact met ons per e-mail, brief, telefoon of WhatsApp, dan doen we onze uiterste best om een oplossing voor je te vinden. Onder artikel 2 en op eindsprint.nl kun je onze contactgegevens vinden.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten gesloten onder deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.