Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Je kunt Eindsprint Examentrainingen B.V. op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 085-3031157
WhatsApp: 085-3031157
E-mail: [email protected]
Post: Floridalaan 8, 3404 WV, IJsselstein

Eindsprint Examentrainingen B.V. staat als volgt geregistreerd bij de KVK en Belastingdienst:

KVK: 61269824
BTW: NL854277900B01

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle producten en examentrainingen die Eindsprint Examentrainingen B.V. op afstand aanbiedt (bijvoorbeeld op eindsprint.nl, per mail, telefonisch of via onze partners).

Aanbod

Producten en examentrainingen die Eindsprint Examentrainingen B.V. aanbiedt, zullen duidelijk omschreven worden en we beloven dat je een goed en eerlijk beeld krijgt van hetgeen je koopt. Als we foto’s gebruiken mag je ervan uitgaan dat deze op een goede manier de producten weergeven.

Overeenkomst

Als je een product bestelt of je aanmeldt voor een examentraining dan komt er een overeenkomst tot stand. Wij sturen je na je bestelling of aanmelding een bevestiging en een factuur per e-mail.

Herroepingsrecht producten

Producten die je bestelt, mag je tot 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. Je kunt er dan voor kiezen om je geld terug te vragen of het product om te ruilen. Volg in dat geval de retourinstructies die je bij je bestelling ontvangt.

Herroepingsrecht examentrainingen

Examentrainingen kun je tot 14 kalenderdagen voor de start van een examentraining kosteloos annuleren. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de start ontvang je geen restitutie van het overeengekomen cursusgeld. Uitzonderingen op deze termijn van 14 kalenderdagen zijn:Je kunt een examentraining alleen schriftelijk annuleren via e-mail of WhatsApp. Telefonisch kunnen we geen annuleringen verwerken.

Levering en uitvoering

Bestelde producten worden de eerstvolgende werkdag verstuurd via PostNL. In principe zal het product dan de daaropvolgende dag bij jou thuis aankomen. We zijn afhankelijk van het PostNL bezorgschema. Dat wil zeggen dat post wordt bezorgd van dinsdag tot en met zaterdag.


Als je je aanmeldt voor een examentraining dan zal deze gegeven worden op de datum en de locatie die op de website en in de bevestigingsmail te vinden is. Het kan zijn dat we de examentraining naar een andere datum of locatie verplaatsen als dat niet anders kan. In die gevallen zullen we je altijd tegemoetkomen in de extra reiskosten die je dan eventueel moet maken. Ook kun je er in die gevallen altijd voor kiezen om je geld terug te vragen.

Overmacht

Indien een training door overmacht niet plaats kan vinden is restitutie van het lesbedrag niet mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Eindsprint onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst door Eindsprint blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie of uitbraak.

Betaling

Bij aankoop van producten en examentrainingen bij Eindsprint is vooraf betaling vereist. De betaling kan plaatsvinden via iDeal, Mastercard, of Visa. Na betaling ontvang je een bevestigingsmail.

Klacht

Heb je een klacht? Zoek contact met ons per e-mail, brief, telefoon of WhatsApp, dan doen we onze uiterste best om een oplossing voor je te vinden. Onder artikel 2 en op eindsprint.nl kun je onze contactgegevens vinden.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten gesloten onder deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.