Privacy statement

Contactgegevens

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 085-3031157
WhatsApp: 085-3031157
E-mail: [email protected]
Post: Floridalaan 8, 3404 WV, IJsselstein

We staan als volgt geregistreerd bij de KVK en Belastingdienst:

KVK: 61269824
BTW: NL854277900B01

Jorien Eleveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Eindsprint Eamentrainingen B.V.

Persoonsgegevens

Eindsprint Examentrainingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze examentrainingen, producten heeft besteld en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij het plaatsen van een bestelling of aanmelding voor een training:

 • Voor- en achternaam deelnemer
 • Telefoonnummer deelnemer
 • E-mailadres deelnemer
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Van examentrainers die de trainingen verzorgen:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • IBAN
 • BSN

Bijzondere persoonsgegevens

Eindsprint Examentrainingen B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling of aanmelding voor een examentraining:

 • Geen

Eindsprint Examentrainingen B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van examentrainers die de trainingen verzorgen:

 • IBAN
 • BSN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens

Eindsprint Examentrainingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betaling
 • Verzending nieuwsbrief
 • Informeren m.b.t. wijzigingen
 • Aanmaken aanmelding examentraining
 • Aflevering goederen en diensten
 • Wettelijke verplichtingen

Bewaren persoonsgegevens

Eindsprint Examentrainingen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hantereneen bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment dat er geen diensten meer afgenomen worden. Wij doen dit zodat u niet al uw gegevens opnieuw hoeft te verstrekken op het moment dat u weer gebruikt wenst te maken van onze diensten. Daarnaast zijn wij verplicht de facturen met daarop uw persoonsgegeven te bewaren voor de belastingdienst.

Delen persoonsgegevens

Eindsprint Examentrainingen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Eindsprint Examentrainingen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Eindsprint Examentrainingen B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Eindsprint Examentrainingen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Eindsprint Examentrainingen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door al de verbindingen met onze website te beveiligen via een SSL certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].